Rådgivning

Rådhuset Nordfalans målsättning är att alltid utgå ifrån och uppfylla kundens specifika behov. Därför kan nedanstående rådgivningsupplägg endast ses som en riktlinje. Det verkliga upplägget uppstår i dialog med dig som kund. Rådgivningen skall bidra till en ständig utveckling och förbättring av ditt företag. Det förutsätter en öppen dialog där du som företagsledare och ditt företag står i centrum, med fokus på ständig förbättring.  Det innebär också att rådgivningens genomförande och innehåll alltid måste omprövas och förändras i samarbete med dig som kund.

Vid intresse, kontakta oss för mer information om ett lämpligt rådgivningsupplägg utifrån dina behov.


Nordfalan erbjuder:

Individuell växtodlingsrådgivning till potatisodlare och övriga växtodlare
Vi arbetar med dina förutsättningar och mål som grund för att utveckla ditt växtodlingsföretag.

Rådgivning i grupp
Vi samlas med en grupp av odlare och diskuterar gemensamma frågeställningar och utbyter erfarenheter i fält. Utmärkt att kombinera med en individuell rådgivning.

Seminarier och studieresor
För att få inspiration och ny kunskap, samt börja tänka i andra banor är det bra att se och ta del av andras erfarenheter.

Greppa Näringen
Vi erbjuder gratis rådgivning genom Greppa näringen. Se www.greppa.nu för mer information.

SAM-ansökan
Vi hjälper dig med din SAM-ansökan och bevakar Jordbruksverkets bestämmelser.

Lean produktion
Vi coachar dig i ett fördjupat arbete med att öka lönsamheten genom en effektivare användning av företagets resurser.

Ekonomisk uppföljning
Odlingsekonomin följs upp enligt en standard för att kunna jämföra hur du ligger till gentemot andra gårdar. Rådgivningen är under utveckling.

Elknöl för undersökning av upptagare och sorteringslinjer
I samarbete med Tuber-Ad erbjuder vi undersökning av potatisupptagare och/eller sorteringslinjer med hjälp av en elknöl som registrerar stötar.