Välkommen till Rådhuset Nordfalan!

Nordfalan bedriver växtodlingsrådgivning med specialistkompetens inom potatisodling. Nordfalan hjälper dig som lantbruksföretagare att utveckla dig och ditt företag med målsättningen att med stor arbetsglädje bedriva en lönsam produktion. Vi ger dig ett gediget kunnande, engagemang och en kreativ dialog för att du skall lyckas nå dina mål.
Nordfalan erbjuder individuell potatisrådgivning, växtodlingsrådgivning eller grupprådgivning efter önskemål och behov. Vi ordnar också seminarier och studieresor samt bevakar och deltar i den senaste forskningen
och marknadsutvecklingen.

Nordfalan jobbar tillsammans med dig som kund för att producera en produkt med rätt kvalitet utifrån planerad användning. Idag arbetar vi i hela södra Sverige med utsädesodlare, matpotatisodlare, chips- och industripotatisodlare, ekologiska potatisodlare samt spannmålsodlare.


Varmt välkommen!

Bästa hälsningar Lisa Andrae